provided by: www.criticallayouts.com
 

Paranormal

 

Poltergeisti

Slovo Poltergeist je přeloženo z němčiny.Označuje ducha který klepe na okno nebo jinými způsoby projevuje svoji přítomnost.Poltergeisti dokáží být nepříjemní dokonce zlomyslní,například zapínají elektro spotřebiče.
Bývají prý umínění a dotěrní je tedy se obtížné se jich zbavit.
 
Prohlášení o Cookies