provided by: www.criticallayouts.com
 

Paranormal

 

Jména některých

Abaddon - hebr. - Anděl bezedné propasti, ničitel, poradce. Říká se, že je to šéf démonů. Někdy ztotožňován s andělem ničení. Též známý jako Apollyon.
Abdiel - arab. - "Abd" - otrok. Pán otroků.
Baal - křesť. - též známý jako Bael, Baell; znamená "Pán"; semitský Bůh; mnohokrát popisován v Bibli a Biblických příběhů; spojován se Satanem
Babael - strážce hrobů
Balam - křesť. - Velký a mocný Král z pekla přikazující 40 legiím démonů; odpovídá na to, co bylo, je a bude; má 3 hlavy (býk-člověk-beran); má planoucí oči a ocas hada; jezdí na medvědu
Caacrinolaas - křesť. - viz Glasya Labolas
Caim - křesť. - Galská obdoba křesťanského Kaina; vládne 30 legiím
Cambions - potomci Sucubů a Incubů
Dabriel - bez popisu
Dagon - semits. - údajně bůh zemědělství; hojně zmiňován v textech i v bibli
Dantalion - křesť. - Velký a mocný vévoda; má 36 legií démonů pod sebou; je 71 ze 72 démonů ovládaný Šalamounem; vyučuje všechna umění a vědy; zná myšlenky všech lidí
Eligos - křesť. - též známý jako Abigor, Eligor; velkovévoda z pekel; má pod sebou 60 legií démonů; zná budoucnost magie; odhaluje skryté věci; přitahuje pozornost rytířů, pánů atd..; znázorněn jako krásný rytíř nesoucí kopí, koroptev a žezlo (někdy i hada); alternativně znázorněn jako strašidelný přízrak či jako kostnatý kůň - byl to dárek od Belzebuba, oblíbenec pekla sama, byl vytvořen z ostatků koně ze zahrady Eden
Empusa - řec.myt. - polobohyně; krásná dcera bohyně Hekaté a ducha Mormo
Eblis - moham. - bůh ohně, též známý jako Haris
Familiars - křesť. - slouží svým majitelům (rodině)
Flauros - křesť. - velkovévoda; má pod sebou 36 legií
Flereous \ Fleurety - bůh ohně, poručík z pekla
GAAP - princ z pekla; má pod sebou 66 legií démonů; je uveden v Menších klíčkách Šalamounových jako princ Jižní oblasti pekla a země; učí filosofii
Gader´el - žid. - démon
Haman´el - démon
Haures - křesť. - viz Flauros
Hiisi - trhliny, díry
Humbaba - sumer., akkadš. - monstrózní gigant
Chax - velkovévoda z pekla, též jako Scox
Incubus - křesť. - ve středověké křesťanské mytologii druh démona, který se pohlavně stýká se ženami, ve spánku je znásilňuje, případně u nich vyvolává sexuální představy. Incubus přitom oběti vyčerpává, někdy až k smrti. Někdy je incubus označován jako mužský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně ve středověké démonologii považováni za bezpohlavní. Jméno incubus z „ležeti nahoře“ zdůrazňuje, že démon vystupuje v mužské roli při pohlavním styku.Ženskou obdobou incuba je succubus, démon, který svádí muže a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus. děti zrozené z takového styku mohou být stejní jako v legendě o Merlinovi; údajně lze takový styk odhalit velmi studeným penisem
Jikinki - jap. - sobečtí duchové (jako mrtvoly v rokladu)
Jezebet - démon
Kasadya - démon
Kasdeya - kniha Enochova se o něm zmiňuje jako o "5-tém Satanovi"
Labal - křesť. - viz Paimon
Labasu - démon
Lady Midaay - slov. - Jako Polednice; mladá žena v bílém; přepadla pracující a způsobila jim bolest v krku a šílenství - více v parných dnech; má formu bílého oblaku; staví lidi a ptá se na složité otázky, pokud někdo nezná odpověď či se snaží změnit téma, udeří je do hlavy či způsobí nemoc
Lamashtu - sumer. - ženský démon; ohrožovala ženy při porodu, zároveň unášela děti, zlomila jim kosti a cucala jejich krev; má chlupaté tělo, hlavu lvice, zuby a uši osla, dlouhé prsty a nehty na rukou a nohou
Lamia - křesť. - v řecké mytologii byla krásnou královnou Lybie, která se stala démonem pojídající děti; některé zdroje tvrdí, že nosí hadí kůži; Lamia se údajně narodila jako krásná dcera krále Beluse z Egypta; měla se Zeusem děti, které zabila Héra a ve vzteku se Lamia rozhodla jíst další děti
Legion - křesť. - též jako "Gerasene Demon" z Bible (Marek 5:4, Lukáš 8:30, Matouš 8:28-34, Marek 5:10)
Lechies - slov. - lesní cosi
Leyak - indonés. - vdova-čarodějnice
Lempo - finsk. - démon jako Hiisi a Piru, druh šotka
Leonard - něm. - démon z čarodějnictví; obrovský černý kozel
Leraje - křesť. - Velký Markýz z pekla; má pod sebou 30 legií démonů; způsobuje velké bitvy a spory; zobrazuje se jako pohledný lukostřelec; též známý jako Oray, Laray, Lerage
Leviathan - křesť, žid. - (Job 3:8, Job 4:1, žalm 74:14, žalm 104: 24-26, Izajáš 27:1); spolu s Behemothem jsou 2 prapříšery přičemž Leviathan je vodní (samice)
Lilim - křesť. žid. - nebezpeční tvorové; údajně dcery Lilith a Adama; sukuby
Lilith - křesť. sum. - byla služkou sumerské bohyně nebes Inanny. Prvně se o ní zmiňuje sumerská a mezopotámská mytologie v 5. tisíciletí př. n. l., ovšem ani Sumerové se na přesném zrodu a životu Lilith nemohou shodnout. Další zmínky o Lilith jsou znatelné i v dalších náboženstvích. Někteří učenci jej vidí v Bibli, Izajáš 34:14 (Přesnější překlad výskytu tohoto hebrejského výrazu li-lith' v Bibli je ale Lelek). Nebo v židovských knihách – Kabala či Talmud. Zajímavé je, že v některých judaistických pramenech je Lilith ta, jež obývala zahradu Eden ještě před zrozením Adama a následně ta, která stvořila Adamova ducha, čímž se jí Adam stal rovným. Později díky spojení Adama a Evy, které ji rozhněvalo, opustila ráj. Než se tak ale stalo, změnila své tělo v hada či se s ním spářila, aby sehrála roli pokušitele (ďábla). Tomuto faktu nasvědčuje i sumerská pověst, kdy Lilith žila v posvátném stromu, který její paní Inanna zasadila. V této zahradě žil však i pták Anzu a had, kteří měli taktéž tvořit nezkrotnou podstatu Lilith. Její paní však Lilith záviděla její vědomosti, a tak rozkázala, aby její strom byl poražen. Při tom byl had zabit a Lilith odešla žít do divočiny. Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada.
Lilin - žid. - démoni s funkcí sukuby; dcera Lilith a Adama či (samaela)
Lix Tetrax - žid. křesť.
Lucifuge Rofocale - žid. - má na starosti pekelnou vládu; rumunský ďábel
Mania - etruská bohyně pekel
Mantus - etruský bůh pekel
Nihasa - amer. - ďábel
Nija - polsk. - bůh podsvětí
Nina - babylónská hadí bohyně
Ornias - démon
Oroan - guana - démon zatmění
Pruflas - Velký princ; má pod sebou 26 legií démonů; způsobuje hádky , spory a klamy
Pruslas - 1 z Astarotových asistentů; spolupracuje se Satanem ve svádění
Rahab - žid. - ďábelský anděl moře; Rudé moře; Byl také použit na Egypt (faraon v moři) (Izajáš 51: 9-10); v hebrejské tradici je či byl andělem drzosti a hrdosti, který je zodpovědný za třepání vody a produkuje velké vlny a hukot moře; představuje chaos (žalm 89: 9-10)
Rahovart - evrops. - démon a společník Satana; trápení zlých a lakomých lidí; trápení a laviny
Sukubus - křesť. sumr. - je ve středověké křesťanské mytologii druh démona, který svádí muže, zvláště pak mnichy, pohlavně se s nimi stýká a přitom je vyčerpává, někdy až k smrti. Působení succuba byla často připisována poluce. Někdy je succubus označován jako ženský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně považováni za bezpohlavní[zdroj?] a i jméno succubus z „ležeti vespod“ zdůrazňuje, že démon pouze vystupuje v ženské roli při pohlavním styku. Mužskou obdobou succuba je incubus, démon, který svádí ženy a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus. Mezi succubi je možné řadit také rusalky (vodní nymfy) a meluzíny (duchové vody).
Satanachia - křesť. - velitel satanovy armády; má buď 45 či 54 legií; má moc si podmanit všechny ženy a dívky a dělat s nimi co chce
Sekhmet - egyptská bohyně pomsty
Troian - ruský noční démon
Tunrida - skandinávský ďábel
Ukobach - křesť. - umění smažení jídla; vynálezce ohňostroje; plamenné tělo; démon požáru
Unsere - bohyně čarodějnictví a plodnosti
Vassago - mocný kníže; má pod sebou 26 legií; ví o minulosti, přítemnosti a budoucnosti; ví o skrytých věcech; dobrý charakter
Xaphan - démon požáru; pece v pekle
Yeter´el - křesť. - padlý anděl
Zagan - velkokrál a předseda; má pod sebou 33 legií démonů; dělá muže vtipné; mění víno ve vodu a vodu ve víno a kovy ve zlato
Zeernebouch - německý monarcha z říše mrtvých
 
Prohlášení o Cookies