provided by: www.criticallayouts.com
 

Paranormal

 

Dělení démonů

Všeobecně
Obecně se má za to, že stejně jako u andělů se dělí na 3 hlavní Hierarchie. Někteří démoni měli tituly, samozřejmě čím větší titul, tím větší postavení.

Tituly:
Velký Maršál, rytíři, předsedové, Velkopředsedové, hrabě, Velký Hrabě, kníže, Velký kníže (velkokníže), Markýz, Velký Markýz, princ, Velký princ, Král, Velký král a císař.
někteří z nich měli více než 1 titul
ostatní tvořili lékaři, inspektoři, démoni pověření udržováním ohně a zbytek rozdělen do legií
Archdemon
Je to protipól k Archandělovi. Stejně jako Archandělé vedou sbory, archdémoni vedou oddíly. Alfons de Spina v 15. století věřil; že třetina andělů padla a to konkrétně 132 316 691. Dle Johanna Vegera to bylo 7 405 926 démonů a 72 knížat...
 
Prohlášení o Cookies